Koszyk  

Brak produktów

Dostawa 0,00 zł
Suma 0,00 zł

Koszyk Realizuj zamówienieKwiaty

Według koloru


Warning: The magic method __isset() must have public visibility and cannot be static in /home/phusonia/domains/kwiaciarniazakoniczyn.pl/public_html/tools/smarty/plugins/zkgallery/zkScripts.php on line 9

Deprecated: Call-time pass-by-reference has been deprecated in /home/phusonia/domains/kwiaciarniazakoniczyn.pl/public_html/tools/smarty/plugins/zkgallery/zk-gallery/zkGallery.class.php on line 248

Regulamin sklepu

I. Warunki ogólne
1. Sklep internetowy, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem http://kwiaciarniazakoniczyn.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem internetu.

2. Sklep www.kwiaciarniazakoniczyn.pl jest prowadzony przez firmę:

PHU EUROP FLAWERS

Jarosław Wróbel

80-298 Gdańsk

ul. Elewów 12/11

NIP 584 268 81 98


3. Adres do korespondencji:

Kwiaciarnia " ZAKONICZYN"
bukiety na każdą okazję

80-041 Gdańsk

ul. Dywizji Wołyńskiej 2

4. Zakup w sklepie internetowym www.kwiaciarniazakoniczyn.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


II. Procedura składania i realizacji zamówień


5. Zamówienie można składać za pomocą funkcji dodania produktu do koszyka oraz następnie poprzez przycisk "Zamówienie".
By można było poprawnie przeprowadzić procedurę zamówienia, konieczne będzie założenie konta użytkownika, dzięki któremu można także obserwować status realizacji zamówienia.

6. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie potwierdzić złożenie zamówienia.

7. Zamówienie można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 13:00, w soboty, niedzielę oraz święta - będą realizowane następnego dnia roboczego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, sklep zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia - o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Zamawiającego.

9. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe ( nieistniejący e-mail, lub brak telefonu ) nie będą rozpatrywane.

10. Firma kwiaciarniazakoniczyn  zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.

11. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym www.kwiaciarniazakoniczyn.pl są podane w złotych polskich i zawierają VAT (ceny brutto).

12. Kwiaciarnia zakoniczyn  wystawia paragon lub fakturę VAT na zakupiony towar. Aby otrzymać fakturę VAT należy poprawnie wypełnić dane firmy wraz z NIP.

13. Firma prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie trójmiasta, istnieje jednak możliwość dostarczenia kwiatów w każde miejsce w Polsce po wcześniejszym uzgodnieniu pod numerem Tel. 730 008 789

 

III. Płatności

W sklepie internetowym "kwiaciarnia ZAKONICZYN" możliwe są nastepujące formy płatnośći:

 1.  płatności online za pomocą serwisu PayU.pl
 2. płatności online za pomocą serwisu pay pal
 3.  Płatności kartą oraz przelewy internetowe
 4.  przelewem bezpośrednio na konto firmy:

EUROP FLAWERS JAROSŁAW WRÓBELp

80-298 Gdańsk ul. Elewów 12/11

ALIOR Centrala

86 2490 0005 0000 4500 8917 0057

     4. Przekazem pocztowym

Kwiaciarnia " ZAKONICZYN"
80-041 Gdańsk 

ul. Dywizji Wołyńskiej  2

86 2490 0005 0000 4500 8917 0057

 

 

IV. Reklamacje

 1. Kwiaciarnia internetowa kwiaciarniazakoniczyn.pl  odpowiada wobec klienta za niezgodność z umową sprzedaży produktu zakupionego przez klienta, w zakresie określonym Ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 2. Reklamację może składać wyłącznie osoba zamawiająca produkt. Warunkiem koniecznym, aby Kwiaciarnia  rozpatrzyła reklamację, jest dostarczenie jej przez klienta reklamowanego bukietu lub przesłanie zdjęcia wraz z opisem reklamacji, albo ustalenie z nami terminu oględzin reklamowanego towaru.
 3. Reklamacja może być złożona telefonicznie,  mailem albo osobiście w siedzibie firmy.
  Tel. (+48) 730 008 789
  Email: biuro@kwiaciarniazakoniczyn.pl
  Siedziba: Kwiaciarnia „Zakoniczyn”  80-041 Gdańsk ul.Dywizji Wołyńskiej 2
 4. Reklamacja dotycząca kwiatów rozpatrywana jest w ciągu 1 dnia roboczego od daty jej złożenia dla przesyłek doręczanych na terenie Polski. Jeżeli rozwiązanie reklamacji wymaga dłuższego czasu, te terminy mogą ulec wydłużeniu do 14 dni.
 5. Reklamacje dotyczące świeżości kwiatów oraz zgodności kwiatów z zamówieniem należy zgłaszać w ciągu 3 dni od daty doręczenia. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie zdjęcia reklamowanego produktu. Po upływie tego terminu reklamacje nie będą rozpatrywane.
 6. Pozostałe uwagi na temat realizacji zamówienia można składać w ciągu 14 dni od daty realizacji dostawy.
 7. Roszczenia klienta z tytułu reklamacji nie mogą przekraczać wartości zamawianego produktu.
 8. Po zgłoszeniu reklamacji Kwiaciarnia „Zakoniczyn” wyjaśni ją i zaproponuje możliwe rozwiązanie.
 9. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ograniczają uprawnień klienta przysługujących mu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W każdym przypadku nadrzędne zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz.271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.)
 10. W przypadku rezygnacji z zamówienia, jeżeli zapłata została dokonana, zwrot zapłaty nastąpi w terminie do 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania rezygnacji klienta przez kwiaciarnie internetową, tym samym kanałem, którym klient dokonał płatności. Możliwość zmiany czy rezygnacji jest każdorazowo potwierdzana przez Biuro Obsługi Klienta. Zwracana kwota będzie pomniejszona o koszty poniesione w związku z realizacją umowy.
 11. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 10 (dziesięciu) dni od daty wydania produktu.
 12. Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży na adres: Kwiaciarnia „Zakoniczyn”  80-041 Gdańsk ul.Dywizji Wołyńskiej  2
 13.  Dla zachowania terminu decyduje data wysłania oświadczenia do Kwiaciarni przed upływem terminu wskazanego w ust. 2.
 14. Z zastrzeżeniem ust. 8, w przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowa jest uważana za niezawartą, a klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, podlega zwrotowi w stanie niezmienionym (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania klientowi produktu nie może dojść do:
 15. V. Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy
 • mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, złamanie, zalanie itp.).
 • wystąpienia braku jakiegokolwiek z elementów produktu, chyba że powyższe nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.).
 1. Klient jest zobowiązany dokonać zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od daty złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
 2. Zwracany przez klienta produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe, produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie.
 3. Koszt opakowania i odesłania produktu ponosi klient.
 4. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadkach świadczeń o właściwościach określonych przez klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (produkty na specjalne zamówienie klienta), a także świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu (stosownie do przepisu art. 10 ust. 3 pkt 4) i 5) Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 , poz. 1176 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271).
 6. Faktura Vat jest wystawiana dla każdego zamówienia, jednakże będzie dostarczona klientowi na jego życzenie.
 7. Kwiaciarnia internetowa kwiaciarniazakoniczyn.pl, zapewnia ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w celu realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym prawem (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych z późniejszymi zmianami). Szczegółowe zasady określa Polityka Prywatności.
 8. Zakupy oraz realizacja zamówienia w kwiaciarni internetowej www.kwiaciarniazakoniczyn.pl  odbywają się zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.nr 144, poz.1204 z późn. zm).
 9. Kwiaciarnia Zakoniczyn zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiana Regulaminu wywołuje skutki na przyszłość, w stosunku do nowych zamówień.
 10. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu.
 11. Informacje o produktach zamieszczone na stronach kwiaciarni internetowej www.kwiaciarniazakoniczyn.pl nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 12. Kwiaciarnia „zakoniczyn” ponosi odpowiedzialność, w zakresie swojej infrastruktury technicznej, za wysyłanie wiadomości pocztowych na adres email wskazany przez klienta.
 13. Minimalne wymagania techniczne dla współpracy z systemem teleinformatycznym Kwiaciarni internetowej są następujące: przeglądarka: Internet Explorer 7 i wyżej, Firefox 7 i wyżej, Chrome 8 i wyżej, Opera 10 i wyżej, Safari 5 i wyżej. Do poprawnego działania muszą być włączone ciasteczka (cookies) w przeglądarce i Javascript.

VI. Postanowienia końcowe

 


PayPal